top of page

Jaký typ výstavby je lepší? Panelová nebo letmá montáž?

Navštívil a postavil jsem spousta dřevostaveb-rodinných domů z téměř všech možných typů konstrukčních systémů a měl jsem pro to možnost všechny vzájemně srovnávat a zvlášť posoudit.


Je všeobecně známé, že na stovky různých stavebních firem připadá pouze několik málo desítek výroben sendvičových panelů, které dělají různé skladby pod různými certifikacemi, za různé ceny.


Díky tomu že dnes už máme s většinou těchto dílen navázanou spolupráci, můžeme našim investorům zařídit přesně to pravé ořechové pro každého z nich a za skvělou cenu.


Jaké jsou výhody jednotlivých stavebních systémů?


Letmá montáž:


Letmá montáž je stavba skeletu dřevostavby přímo na staveništi. Nejčastější je na staveništích vidět "hromada dřeva", ze které postupně vyroste "kostra" samotného domu, na kterou jsou postupem výstavby montovány další a další vrstvy. Jedná se o efektivní způsob výstavby, který dává řemeslníkovi určitý prostor pro vlastní tvořivost (to je častokrát dobře, vícekrát je to ale na škodu). Díky letmé montáži máte skutečný přehled téměř o každém hřebíku ve vaší stavbě, je to výhodou pokud máte skutečně železnou trpělivost. Tento typ montáže dále umožňuje zajímavé i efektivní tesařské spoje, které jsou u panelových montáží častokrát spíše improvizované, nebo nahrazené jiným třeba i trochu dražším řešením. Je třeba říci, že právě tyto spoje jsou většinou i kamenem úrazu při tvořivosti řemeslníka.Další výhodou je možnost konstrukci v průběhu stavby různě měnit a předělávat. Pokud si uvědomíte že by jste v kuchyni rádi nad okno přece jen umístili sadu skříněk, je to do určité fáze stavby možné předělat. Prostor pro pohodlné předělání konstrukce je pouze ve fázi hrubé stavby, v dalších fázích stavby přináší další a další komplikace. Není však nemožný.Nevýhodou letmé montáže je vystavení konstrukce vlivu počasí i když jen na několik týdnů - je třeba počítat s tím že u některých firem to bohužel můžou být i měsíce. Samotné KVH profily snesou několik týdnů na dešti bez problému, horší je to s různými deskovými záklopy, SVD deskami, OSB nebo DHF deskami. Ty je z pravidla dobré pro delší pobyt na dešti patřičně vybavit. Časem a zkušenostmi se nám osvědčilo použít kvalitní disperzní nátěry, penetrace/adhézní můstky. Je u nich třeba dbát ale na difúzní parametry, tak aby jejich nátěrem nedošlo k narušení charakteru obálky stavby. V případě difúzně uzavřených variant s vnějším záklopem OSB deskou slouží adhézní můstek zároveň jako skvělý podklad pro lepení kontaktního zateplovacího systému.

Příprava na letmou montáž je u mnoha firem častokrát poměrně odbytá, je proto potřeba počítat s tím že se na staveništi setkáte s mnoha odřezky, různým zbytečným napojováním KVH profilů, nebo situacemi, kdy je potřeba chybějící kusy promptně dovážet za výrazně vyšší ceny od místních obchodníků. Stavba se tím už od začátku plní kompromisními řešeními.


Na námi zprostředkovaných montážích tomuto předcházíme přípravě celého skeletu dopředu nejprve formou 3D modelů, potom předřezáním všech jednotlivých prvků. Na stavbu následně putuje pouze ten materiál, který bude zpracován, o nic více ani méně. Výrazně to urychlí montáž a eliminuje hned několik potenciálních problémů.
Výhody a nevýhody panelové montáže.


Jednoznačná výhoda je rychlost výstavby. Při projíždění okolo základové desky cestou do práce si pohled řádně uložte do paměti, protože při večerní obhlídce už bude na místě stát hrubá stavba.


Rozsah dodávky dovezených panelů může být opravdu široký a setkal jsem se jak s pouze secvakaným skeletem, tak s panelem, který měl pomalu osazené koupelnové skříňky. Samostatnou etapou jsou dodávky modulárních dílců, obsahující prvky podlah, střech a stropů.


Sami s našimi klienty spatřujeme výhodu v panelech, s venkovním záklopem dřevěné konstrukce, izolací v prostoru konstrukce, vnitřní vzduchotěsnou rovinou a předstěnou, případně zaklopenou předstěnou a přípravou pro rozvody elektroinstalace. Vhodným doplněním jsou předmontovaná okna, z čehož nemusí být obavy.


Nevýhodou jsou občas slabé spojovací prvky jednotlivých stěn, které narušují pocit ze solidně provedené stavby. V sendvičových dílnách většinou už máme vymyšlená řešení, jak podobné spoje posílit, nebo tipy na takové konstrukce, které jsou řešené dobře už z podstaty.


Pro každého klienta vybíráme individuální skladby a způsob montáže, který vyhovuje jemu i místním podmínkám. Zároveň díky funkčnímu podrobnému harmonogramu stavba funguje pružně a řemesla navazují v podstatě okamžitě, při dokončení montáže hrubé stavby už ideálně stavbu lemuje lešení, montuje se KZS z venku a instalace sítí uvnitř.


Poslední nevýhodou může být vysoká počáteční investice v kombinaci se špatným nastavením bankovního financování.Dodání a montáži sendvičových panelů předchází velice důkladná příprava harmonogramu, základové konstrukce a kompletních vnitřních rozvodů. Celým tímto procesem našeho investora srozumitelně provádíme.


Zároveň je potřeba počítat s časovou prodlevou dodání panelů na stavbu. Proces návrhu, schválení, výroby až po expedici může trvat i 3 měsíce a déle. Sami začínáme s přípravou už při dokončení projektové dokumentace a vyřizování stavebního povolení.
Každý stavebník má jiné priority. U nás se řídíme vždy nastavením trojimperativu čas/kvalita/náklady s každým klientem. Přes to milujeme efektiviní, hladký a plynulý průběh stavby. Nakláníme se tedy více k dodání panelových konstrukcí, pokud to dovolují veškeré okolnosti.

11 zobrazení0 komentářů

Opmerkingen


bottom of page